Lidt om miljøet

Send forespørgsel

Thors-Design tænker på miljøet i udvælgelse af samarbejdspartnere:
 
Herning Varmforzinkning, hvor vi får lavet vores galvanisering, er certificeret efter den internationale standard DS/EN ISO 14001.
Dette betyder, at Herning Varmforzinkning arbejder efter et veldokumenteret miljøstyringssytem, der styrer alle aktiviteter. Dette gælder både indkøb og anvendelse af råvarer, bortskaffelse af affald, transport, produktion og påvirkninger af det omgivende miljø.
Det er en del af Herning Varmforzinknings politik til stadighed at forbedre indsatsen for et bedre miljø, optimere og modernisere produktionsanlægget og reducere energiforbruget.
 
Miljømæssige fordele
Vedligeholdelsesfri overfladebehandling i zink er ikke kun til gavn for dig, men gavner på langt sigt også miljøet, idet konstruktionerne holder længere, og man undgår gentagne gange at skulle overfladebehandle.
Også efter endt levetid gavner overfladevalget miljøet, idet zink let kan genanvendes ved meget lave miljøomkostninger.

På listeform kan det siges enkelt:

  • Forlænger emnets levetid / brugstid ofte op mod 50 år.
  • Ingen eller kun et minimum af vedligeholdelse i hele brugstiden.
  • Efter endt brugstid kan hele emnet genbruges - intet svind af råmateriale.
  • Ved genbrugsstål anvendes kun 25% af den energi, der anvendes til fremstilling af nyt stål.
  • Processer til genbrug af stål frembringer kun CO2 fra energiforbruget.
  • Processer til genbrug af zink frembringer kun CO2 fra energiforbruget.
  • Energibehovet til genbrug af zink er kun 5% af energibehovet til nyt zink.
  • Genanvendelse medfører ikke udslip af farlige dampe fra maling og lign.
  • Affald fra varmforzinkningsprocessen genbruges.
  • Varmforzinkning udføres i lukkede anlæg, hvor processer og miljøpåvirkninger styres og kontrolleres.

Varmforzinkning er en miljøvenlig proces med minimal CO2 påvirkning.

Send forespørgsel på Lidt om miljøet