Vores verdensmål

Sammen om en bedre fremtid

Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev vedtaget samstemmigt blandt FN’s medlemslande i 2015. De er en helhedsorienteret, inkluderende og ambitiøs udviklingsdagsorden, der skal sikre bedre vilkår for både nuværende og fremtidige generationer.

Verdensmålene retter sig mod alt fra social ulighed til klima- og biodiversitetskrisen, og de er for alle. Samlet skal vi vise, at verden kan skrues anderledes sammen. At økonomisk vækst ikke behøver at være koblet sammen med miljøforringelse. At verdens ressourcer kan udnyttes og fordeles mere effektivt.

Hos Thors Design arbejder vi målrettet med de indsatser, der giver mening for os, ud fra det vi laver og der, hvor vi geografisk er placeret. Vi tænker miljømæssige og sociale aspekter ind sammen med vores egen økonomiske vækst. Vi træffer aktivt valg, der er skånsomme mod miljøet og sikrer en optimal udnyttelse af klodens ressourcer. Valg som bakker op om de svageste i samfundet og støtter en positiv udvikling af vores lokalområde. Valg som vi har det godt med.

En ny chance

Vores træ bliver savet på Møltrup Optagelseshjem, et hjem for tidligere hjemløse mænd på kanten af samfundet. På Møltrup bliver de set og respekteret, som de hele mennesker de er, og genoplever værdien i at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab.

Vores samarbejde med Møltrup blev etableret på baggrund af et godt naboskab samt vores fælles interesse i at arbejde med træ og i at give mennesker værdien tilbage i hverdagen. Flere fra Møltrup er sidenhen blevet hjulpet i egen bolig og blevet ansat i Thors Design, da de havde mod på og behov for at stå på egne ben.

Upcycling

Vi arbejder aktivt med at afkoble økonomisk vækst med miljøforringelse ved at upcycle udtjente kvalitetsmaterialer til unikke møbler og indretninger.

På nuværende tidspunkt har vi givet nyt liv til 8 danske havne. Det hele startede med bolværket fra Korsør havn. Det krævede tålmodighed, stædighed og den rette forretningsmodel at udnytte det kasserede materiale, men resultatet har været alle anstrengelserne værd. Vi elsker vores produkter, med alle de særegne og unikke karakteristika, som det vejrbidte, robuste, vestafrikanske azobétræ rummer.

Vi arbejder desuden aktivt på også at upcycle andre udtjente materialer, og har senest udvidet vores sortiment med Minnie - et børnemøbel skabt ud af gamle tæpperester. 

Bæredygtige lokalsamfund

Vi er placeret i Timring, vest for Herning. Timring er et ganske lille og meget velfungerende lokalsamfund. Beboerne er aktive og vil hinanden. Men, som i alle små lokalsamfund, så kræver det meget af de enkelte borgere at skabe aktiviteter og rammer for at støtte op om fællesskabet. Der er ikke en dagligbrugs, en café eller et andet naturligt omdrejningspunkt, hvor man kan falde i snak omkring småt og stort.

Thors Design danner ved sin placering i de store, gamle mejerilokaler midt i byen ramme om et naturligt mødested for områdets borgere. I erkendelse af det, og med sin store kærlighed til lokalområdet, har Carsten Thor igennem de seneste år renoveret lokalerne med et ønske om at skabe et kulturhus i byen. Efter de gennemgribende renoveringer er der taget initiativer til faste arrangementer som f.eks. fredagskringle og fredagsbar. Desuden afvikles større kulturelle arrangementer som f.eks. foredrag, madlavning, dans og koncerter.

Målet er, at Det Gamle Mejeri bliver et stort aktiv for byens borgere og støtter op om at bevare det lokale fællesskab.

Et møbel for livet

Vi arbejder med kvalitetsmaterialer. Materialer, der er brugsstærke og holder sig pæne. Materialer, der kan holde i generationer, uanset om de står inde eller ude.

Vi ved også, at ét er holdbarhed, et andet at beholde sine møbler. Vi har en ambition om at bevæge forbrugermentaliteten tilbage til tiden, hvor møbler var en investering for livet. Det gør vi ved at bruge tid og kærlighed på det enkelte møbel. På at lave unikaer, skræddersyet til den enkelte kunde. På at skabe tidløse designs, der sikrer, at vores møbler kan passe ind på tværs af trends. Det tror vi på skaber de bedste betingelser for, at vores kunder kan elske og beholde deres møbler – nu og om 50 år.

Vores møbler er designet til at leve længe. Skulle det alligevel ske, at vores kunders behov skulle ændre sig, tilbyder vi modifikation af møblerne for at imødekomme disse. Vi har ofte omdannet ét bord til to, når folk flytter fra hus til lejlighed, og senest har vi været ude og omdanne fire lange Omega bord-bænkesæt til 12 mindre sæt for en kunde i restaurationsbranchen.

Cirkulær økonomi

For at tage ansvar for jordens knappe ressourcer bliver vi nødt til at tænke cirkularitet ind i vores forretningsmodeller. Tænke ressourcerne ind i et kredsløb.

I Thors Design gør vi det bl.a. ved at bruge genanvendte materialer som råstof i vores produktion. Det har krævet vilje og tålmodighed at udvikle en metode til at genanvende det hårde bolværkstræ og en stærk forretningsmodel at få en rentabel forretning ud af det. Men det er lykkedes, og det er et bevis på, at det kan betale sig at genanvende ressourcer, selv i en tid hvor det ofte er både nemmere og billigere at skaffe nye.

Vi tænker også spildprodukter ind i vores produktion. Flere af vores møbeldesigns er opstået ud fra en bestemt type spild, når vi skaber vores primærprodukter, bl.a. Elara-bænken, vores højbede og deco-skaller. Vi sikrer desuden, at de råmaterialer vi benytter er lette at skille ad, og dermed nemt kan indgå i et videre kredsløb.

En anden måde vi tager ansvar for vores fælles ressourcer er at lave alt på bestilling. Dermed producerer vi kun møbler, der tjener en værdi for den enkelte og samfundet, og undgår at bruge ressourcer på noget, der ender sine dage på et lager og senere et forbrændingsanlæg. 

Lokal produktion og klimavenlige materialer

Alle vores møbler bliver fremstillet lokalt i Danmark i en radius af 10 km omkring vores hovedsæde i Vildbjerg, Herning. På denne måde minimerer vi vores klimaaftryk til transport. Og netop da vores primære råmateriale er genbrugstræ, der er neutral i sin klimabelastning, vejer transport meget i møblernes samlede klimaregnestykke.

Desuden holder vi vores klimaaftryk nede ved at fremstille alle møbler i hånden, og dermed så vidt muligt undgå store energikrævende maskiner. Vi har også truffet et aktivt valg omkring at minimere ressourcer til indpakning og kun pakke de artikler ind, der bliver sendt med GLS.

Vi er i proces med at få foretaget en livscyklusvurdering af vores møbler gennem MÅLBAR. Med denne bliver det nemt for forbrugeren at sammenligne produkters samlede klimabelastning og dermed træffe købsbeslutninger på et oplyst grundlag. Det mener vi er vores ansvar som virksomhed.