20 år med upcycling

Mette Bech
09-09-2022

Da Carsten Thor stifter Thors Design i 2002 står han overfor to udfordringer. For det første er det meget billigere at bearbejde nye råstoffer end at tage brugte råstoffer tilbage i kredsløb. For det andet er der en forventning fra forbrugerne om, at nye produkter skal være fejlfri og ens. Det stopper dog ikke Carsten fra at søsætte projektet med at upcycle de nedlagte danske havne. Det etablerer ham som en af pionererne indenfor bæredygtig forretningsudvikling. Selv beskriver han det som sund fornuft. 

”Jeg kunne hverken begribe eller acceptere at en god ressource skulle smides ud.”

Sådan lyder det fra Carsten Thor, når han tænker tilbage på da han stiftede Thors Design, for nu 20 år siden. Carsten havde lige mødt sin nuværende kone. Hendes bror ejede Kingo, et stort nedbrydningsfirma, som år forinden havde optaget Korsør havn. Nu lå det vejrbidte men solide træ på havnen og kostede dem penge hver dag. Ingen ville vide af træet, da det både var umuligt og dyrt at bearbejde, mente man.

I dag brager den bæredygtige omstilling. Bevidstheden om at vi står på en brændende platform, og at vi må omlægge vores produktion i en bæredygtig retning er allestedsværende. For 20 år siden var verden en anden. Klimaforandringerne og biodiversitetskrisen var et ukendt fænomen blandt den almindelige borger. Begrebet bæredygtighed noget man brugte i fagakademiske kredse. På baggrund af en fejl i vores økonomiske system, var det langt billigere at værge nye ressourcer end at genanvende brugte, og der var intet incitament for at ændre dette misforhold.

At det skulle hænge sådan sammen gik dog imod Carstens sunde fornuft. Med stålfast stædighed og en drivkraft mod at bryde normerne, sætter han sig derfor for at bevise at det er muligt at etablere en rentabel forretning på baggrund af en tjent men ikke udtjent ressource. Han sætter sin karriere som automatikmekaniker i stå på ubestemt tid, og begynder at eksperimentere med træets muligheder. Det tager ham et år at udvikle en savklinge som kan skære på langs af det hårde azobétræ. Endnu et år at meste kunsten at tøjle de stærke azobéplanker.

 

GAIA plankebord & SIF højbord

// Ved FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation

"Det eneste vi kan garantere vores kunder er, at det møbel de får er et unikum spækket med imperfektioner."

Carsten er ét skridt nærmere mod at bevise at der er muligheder i det patinerede bolværkstræ. Nu møder han næste udfordring, nemlig forventningen fra forbrugerne om, at nye produkter skal se nye, fejlfri og ens ud. At sælge nye produkter med patina, kræver derfor en bearbejdelse af forbrugermentaliteten. ”Det eneste vi kan garantere vores kunder er, at det møbel de får er et unikum spækket med ”imperfektioner.” De kan selv vælge møblets dimensioner og grad af historiske detaljer. Men produktets endelige udtryk vil afhænge af netop den historie træet bærer på,” fortæller Carsten.

Heller ikke dette bliver en nem rejse. Det tager godt 6 år før efterspørgslen efter træets unikke, historiske karakteristika slår igennem. Indtil da er det bolværkets beskyttede, indre snit, som mere minder om nyt træ, som efterspørges. Efter 8 år er dette forhold helt vendt på hovedet. Bolværkets ydre lag, med riller, revner, huller, patina og bolte bliver eftertragtet. Der opstår en kundegruppe som søger det unikke og sjælfyldte i stedet for den polerede massevare. Forretningen får medvind og Carstens vedholdenhed, mod og enestående sans for at fremhæve træets unikke karakteristika i sine minimalistiske møbeldesigns, får etableret Thors Design solidt på den danske møbelscene for eksklusive møbler.

”For mig var det sund fornuft, at genbruge en langt fra udtjent kvalitetsressource. Det krævede tid, møje og at tænke ud af boksen at nå derhen hvor det blev til en god forretning. Men det lykkedes.”

I dag er verden heldigvis en anden end den var for 20 år siden. Der tænkes i langt højere grad i cirkulære forretningsmodeller og genanvendelse af ressourcer. Verden tog et ryk fra midten af 10’erne hvor vores kollektive bevidsthed om særligt klimaforandringerne tog til. I de seneste år er efterspørgslen efter bæredygtighed eksploderet, hvilket har sat skub i den grønne omstilling af vores samfund. Bolden ruller, og bæredygtighed - eller sund fornuft som Carsten ynder at kalde det – er blevet en entrébillet til fremtidens marked.