Kommende events

Se alle begivenheder
Julehilsen fra Thors Design 2020

Julehilsen fra Thors Design 2020

(English version in the buttom)

Nu går Thors Design på juleferie, og i den anledning sender vi en julehilsen til alle vores kunder, forhandlere og samarbejdspartnere.

Vi ser tilbage på et år, der i den grad blev præget af den verdensomspændende pandemi, Covid-19.

For os betød det, at vi blev tvunget til at gå nye veje med vores salgsstrategi, særligt i forhold til eksportområdet, der normalt består af ca. 25-30% af virksomhedens salg, samt hotel- og restaurationsbranchen, der som bekendt også blev bragt i knæ.

Det kom til udtryk ved et større antal af projekter for kommuner, heriblandt skoler, gymnasier og universiteter. De private og erhvervskunder viste også megen interesse for vores møbler henover sommeren.

Vi ser et stort potentiale hos kommunerne, der lige nu er i en proces med at omlægge deres indkøbsstrategi i en mere bæredygtig retning ovenpå regeringens nye strategi for grønne, offentlige indkøb.    

2020 blev også året, hvor vi hos Thors Design indgik et større samarbejde med Københavns Zoo, om at levere skræddersyede møbler igennem en årrække. Det inkluderede også en sponsoraftale som vi er meget stolte af. Vi ser frem til samarbejdet med Københavns Zoo om at levere et bredt sortiment af udendørs møbler, som de besøgende kan benytte imens de ser på dyr.

Vi ser også fremad mod 2021, hvor vi har en ordrer lidt ud over det sædvanlige, to plankeborde på 1,5 meter x 9 meter til USA. Det særlige ved bordene er, at plankerne er i fuld længde og altså uden samlinger.  

Vi vil gerne takke alle vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører for et godt samarbejde. På trods af en Covid-19 pandemien og et stille forår, har vi formået at opretholde en fornuftig ordrebog. Det har jeres opbakning bidraget stort til, og for det vil vi takke jer.

Endeligt kan vi også dele en nyhed med jer. Vi er nemlig ved at lægge allersidste hånd på en ny webshop. Vi har længe haft et ønske om, at webshoppen skulle være en del af hjemmesiden, og nu sker det endelig. Langt de fleste produkter som du finder i webshoppen i dag, vil være de samme, men nu bliver det også muligt at designe sit eget udekøkken ved hjælp af en konfigurator. Vi glæder os til at dele mere om vores nye webshop i det nye år.

Nu går vi mod lysere tider, og håber på, at 2021 byder på flere, spændende projekter.

Vi ønsker dig og din familie en glædelig jul og godt nytår.

Thors Design teamet.

 

 

Christmas Greetings from Thors Design


Thors Design is finishing for the holidays and on that note, we send this Christmas greeting to all of our customers, dealers and partners.

Looking back at 2020 it was indeed dominated by the pandemic, Covid-19.

At Thors Design, we were forced to think differently in the terms of our business strategy. In particular, our export which normally is around 25-30% of the total sales, and the hospitality industry, which, as we all know were hit hard by the crisis.

We choose to focus on a great number of projects for communes, schools, colleges and universities. The private customers and businesses showed great interest too during the summer.

We have discovered a great potential amongst the communes which right know is in the process of reorganizing the public procurement to be more sustainable. This is in the light of the new green public procurement strategy published by the government.  

In 2020 Thors Design committed to work closely with Copenhagen Zoo to custom-make furniture in a period of years. This included a sponsorship too, which we are very proud to be a part of.  We look forward to cooperating with Copenhagen Zoo to deliver a wide range of outdoor furniture to be used by the visitors while visiting the Zoo.

We are looking forward to year 2021 and a very special order: two plank tables at 1,5 meters x 9 meters for USA. Det particular about this, is the fact that the length of planks are total and that means no gaps.  

We would like to take this opportunity to thank our customers, partners and dealers for a great cooperation. We have managed to keep busy despite the Covid-19 pandemic. This would not have been possible without your support. Thank you.

Finally, we want to share some news with you: We are creating a new webshop. It has long been our wish for the webshop to be a natural part of the website, and now it is finally happening. A great number of the products in the webshop will be the same as now, but the new shop also makes it possible for our customers to design their own outdoor kitchen in a new program. We look forward to sharing this with you in the new year.

We are looking forward to longer, lighter days, and we hope that 2021 will be full of many exciting projects.

We wish you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year.

The Thors Design Team.